RAKENNUKSEN ILMATIIVEYS

Rakennuksessa mittaamalla todennettu ilmatiiveys osoittaa, kuinka hyvin rakennuksen rakenteet pidättävät hallitsematonta ilmavirtausta. Hallitsematon ilmavirtaus rakenteissa tapahtuu höyryn- tai ilmansulun epätiiveyskohdista. Vuotavat rakenteet lisäävät energiankulutusta, jotka vaikuttavat lämmityskuluihin.

Mitattulla ilmanvuotoluvulla on merkittävä osa, kun rakennukselle laaditaan energiatodistus.
Rakennuksen ilmanvuotoluvulla voidaan osoittaa, kuinka paljon rakennus kuluttaa lämmitysenergiaa ilmavuotoreittien kautta. Rakennusta tai huoneistoa myytäessä, voi ostaja ilmanvuotoluvun perusteella vakuuttua rakenteiden kunnosta sekä kohteen energiatehokkuudesta.

Ottakaa yhteyttä meihin, kun haluatte tietää rakennuksenne ilmanpitävyyden.

RAKENNUKSEN ILMATIIVEYSMITTAUS

Sertit_i

 

 

Ilmatiiveysmittauksen keskeisin lähtökohta on mittaajan ammattitaito sekä kalibroidut mittalaitteet. Ammattitaitoinen mittaaja on pätevöitynyt ja saanut osaamisestaan VTT:n sertifioinnin. Sertifioitu ilmatiiveysmittaaja on laadukkaan ja luotettavan ilmatiiveysmittauksen takuuhenkilö.

Rakennusten ilmatiiveysmittaus suoritetaan standardin EN 13829 mukaisesti. Puhaltimen avulla luodaan rakennukseen joko ali- tai ylipaine tarkoituksen mukaan. Standardin En 13829 mukainen ilmavuotoluku saadaan, kun rakennuksen sisä- ja ulkoilman välillä on 50 pascalin paine-ero. Tietokoneohjelma laskee ilmamäärän, joka kulkeutuu paine-eron johdosta vuotoreittien kautta rakenteen läpi.

Mittauksesta saatu tulos ilmoitetaan ilmanvuotolukuna, q50 [m3/(h m2)]. Tulos ilmaisee, kuinka monta kuutiota ilmaa rakennuksen vaipanalasta virtaa tunnin aikana yhden neliön kokoisen alan läpi, kun sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero on 50 pascalia.

Suoritamme ilmatiiveysmittauksia kaikkiin rakennuksiin:

 • pientalot
 • rivitalot
 • kerrostalot
 • kaikki suuret rakennukset.

MIKSI RAKENNUKSEN ILMATIIVEYS ON TÄRKEÄÄ?

Rakennusvaipassa olevat vuotokohdat aiheuttavat hallitsematonta ilmavirtausta rakenteen sisällä. Ilmavirtaukset jäähdyttävät rakenteita heikentämällä eristeen eristyskykyä ja luovat pahimmassa tapauksessa rakenteeseen suuren kosteusriskin.

Rakenteen ilmavirtaukset voidaan luokitella kahteen tyyppiin:

 • läpivirtaukseen
 • rakennevirtaukseen

Rakennusvaipan ilmanpitävyydellä on suuri merkitys rakennukseen sekä rakenteiden toimintaan:

 • Rakennuksen lämmitysenergiakulutus pienenee.
 • Kosteuden siirtyminen rakennusvaipassa vähenee.
 • Epäpuhtaudet, kuten esimerkiksi homeitiöt tai radon, eivät pääse kulkeutumaan huonetiloihin.
 • Rakenteiden sisäpinnat pysyvät lämpiminä, joten vedon tunnetta ei synny.
 • Ilmanvaihdon säätäminen ja sen tavoitetasossa pysyminen helpottuu.

VUOTOILMAN VAIKUTUS LÄMMITYSENERGIAN KULUTUKSEEN.

Rakenteiden vuotoilma aiheuttaa ylimääräistä lämmöntarvetta rakennuksessa. Vuotoilmareittien kautta rakennukseen talvisin tuleva kylmäilma heikentää rakenteiden lämmöneristyskykyä. Heikentynyt lämmöneristyskyky viilentää pintarakenteita, aiheuttaen vedon tunnetta. Tämä lisää tarvetta nostaa sisälämpötilaa entisestään. Vuotoilman lämmittämiseen tarvittava lämmitysenergia, on ylimääräinen kuluerä rakennuksen omistajalle. Oheinen taulukko ilmaisee, kuinka ilmanvuotoluku vaikuttaa rakennuksen lämmitysenergian säästöön.

Tutkimusten mukaan yksikön muutos ilmatiiveydessä vaikuttaa rakennuksen lämmitysenergian kulutukseen 7 %.

VUOTOILMAREITTIEN KARTOITTAMINEN

Rakennuksen ilmatiiveysmittauksen yhteydessä voidaan myös kartoittaa rakenteiden vuotoilmareitit. Vuotoilmareittien kartoittamisessa käytetään apuna lämpökameraa tai merkkisavua. Ilmatiiveyden puutteet rakenteissa eivät ole ainoita puutteita, joista aiheutuu lisääntynyttä lämmitysenergian kulutusta. Lisääntyneeseen energialaskuun vaikuttavat oleellisesti myös virheellisesti asennetut eristeet sekä mahdolliset rakenteiden kosteusongelmat. Suoritamme myös kokonaisvaltaista rakennuksien lämpövuotokartoitusta.

Lue lisää lämpövuotojen kartoittamisesta