RAKENNUKSEN ILMATIIVEYS

Rakennusvaipan ilmanpitävyydellä on suuri merkitys rakennuksen käyttäjille sekä rakenteiden toiminnalle.

Hyvä ilmapitävyys vaikuttaa moneen asiaan:

  • Rakennuksen lämmitysenergiakulutus pienenee.
  • Kosteuden tiivistymisriski  rakenteissa pienenee.
  • Epäpuhtaudet, kuten esimerkiksi homeitiöt tai radon, eivät pääse kulkeutumaan sisätiloihin.
  • Rakenteiden sisäpinnat pysyvät lämpiminä, joten vedon tunnetta ei synny.
  • Ilmanvaihdon säätäminen ja sen tavoitetasossa pysyminen helpottuu.

RAKENNUKSEN ILMATIIVEYSMITTAUS

Ilmatiiveysmittauksen keskeisin lähtökohta on mittaajan ammattitaito sekä kalibroidut mittalaitteet. Ammattitaitoinen mittaaja on pätevöitynyt ja saanut osaamisestaan tiiveysmittaajan sertifioinnin. Sertifioitu ilmatiiveysmittaaja on laadukkaan ja luotettavan ilmatiiveysmittauksen takuuhenkilö.

Rakennusten ilmatiiveysmittaukset suoritamme standardin EN ISO 9972 mukaisesti. Yhden tai usean puhaltimen avulla luodaan rakennukseen tarkoituksen mukaan, joko ali- ja/tai ylipaine . Standardin mukainen ilmavuotoluku saadaan, kun rakennuksen sisä- ja ulkoilman välillä on 50 pascalin paine-ero. Tietokoneohjelma laskee ilmamäärän, joka paine-eron vaikutuksesta kulkeutuu  vuotoreittien kautta rakenteen läpi.

Mittauksesta saatu tulos ilmoitetaan ilmanvuotolukuna, q50 [m³/(h m²)]. Tulos ilmaisee, montako kuutiota ilmaa virtaa rakennuksen ulkovaipasta tunnin aikana yhden neliön kokoisen alan läpi, kun sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero on 50 pascalia.

Suoritamme ilmatiiveysmittauksia kaikkiin rakennuksiin:

  • pientalot
  • rivitalot
  • kerrostalot
  • kaikki suuret rakennukset.

KAIKENKOKOISET RAKENNUKSET – KYSY TARJOUSTAMME!