RAKENNUSTYÖNJOHTAJA

rakennustyonjohtajaLupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava työnjohtaja.  Olemme käytettävissänne, kun tarvitsette lain edellyttämää vastaavaa työnjohtajaa rakennustyömaallenne.

RakLamit Oy tarjoaa käyttöönne kokonaisvaltaista tai kohdekohtaista rakennustyönjohtoa.

Uudisrakentamisessa rakennustyönjohdon palvelun  lisäksi tarjoamme samaan pakettiin rakennuksen energiaselvityksen laatimisen sekä ilmatiiveysmittauksen.

 

SUUNNITTELETTEKO RAKENTAMISTA TAI REMONTOIMISTA?

Haluatteko rakennustyömaallenne realistisen, puolueettoman ja hyvän pelisilmän omaavan rakennustyönjohtajan? Olemme erikoistuneet pienten- ja keskisuurten rakennuskohteiden rakennustyönjohtoon ja valvontaan.

Kohteissamme valvotaan aina rakentamisen laadun täyttyminen.

 

PIENTALO- TAI RIVITALOTYÖMAAN VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN PALVELUMME

RakLamit rakennusvalvontaRakentaminen vaatii nykyään myös laajaa tietämystä lakien ja asetusten vaatimista säännöistä ja vaatimuksista. Annamme mielellämme kaiken osaamisemme teidän käyttöönne.

Asiantuntemuksemme avulla onnistutte varmasti rakennushankkeessanne eikä teidän tarvitse tuhlata omia voimavarojanne teknisiin yksityiskohtiin. Käytettävissänne olemme kaikkeen rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä koko rakentamisenne ajan.

Rakennushankkeessanne varmistamme, että

 • rakentaminen on aloitettu rakennusvalvontaviranomaisia tiedottamalla ja lain edellyttämällä tavalla
 • rakennustyön kaikki katselmukset tuotetaan aikataulun ja rakennusvaiheen mukaisesti
 • työmaan piirustukset ovat ajan tasalla ja ristiriidattomat keskenään
 • rakentaminen suoritetaan hyvien ja oikeaoppisten rakennustapojen mukaisesti
 • rakennustyössä havaitut puutteet tai virheet ilmoitetaan kaikille osapuolille välittömästi
 • kaikki rakennustyön tarkastusasiakirjat ja mahdolliset testaustulokset ovat ajantasaisia

 

PIENTALO- TAI RIVITALOTYÖMAAN PÄÄSUUNNITTELIJAN PALVELUMME

Asiantuntijana olemme avustamassa teitä ja toimimme yhteistyössä muiden hankkeen toimijoiden kanssa toteuttamassa rakennushankettanne.

RakMk A2:n mukaisesti rakennushankkeessanne pääsuunnittelija on teidän luottohenkilönne.

Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu

 • huolehtia siitä, että käytettävissä on tarvittavat ajantasaiset ja ristiriidattomat lähtötiedot sekä toimittaa ne muiden suunnittelijoiden käyttöön
 • varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan
 • huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä
 • osaltani varmistua, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa
 • huolehtia myös siitä, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja ne on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi.

 

Tehtäviin kuuluu lisäksi myös

 • osallistua hankkeen aloituskokoukseen ja osaltamme varmistaa, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuiksi
 • korjaus- ja muutostyössä seurata, miten rakenteita avattaessa tai purettaessa mahdollisesti ilmi tulevat seikat vaikuttavat suunnitteluun
 • tarvittaessa sovittaa muutostyön suunnitelmat yhteen ja hakea muutosten edellyttämä hyväksyntä ja rakennuslupa
 • hoitaa annetut rakennustyömaan vastaavan työnjohdon tehtävät.

 

Pääsuunnittelija varmistaa lisäksi, että

 • rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaisille kunnan ohjeiden mukaisesti
 • saatte tietoa suunnittelua koskevista seikoista, jotka vaikuttavat teille säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseen.

 

Huolehtimisvelvollisuus tarkoittaa MRL:n 119. §:n mukaisesti lyhyesti sitä, että teillä rakennushankkeeseen ryhtyvinä tulee olla käytössänne osaava ja pätevä henkilöstö, toisin sanoen rakennustyömaan vastaava mestari, joka vastaa määräyksistä ja hyvästä rakennustavasta.

 

OSAKEHUONEISTON KORJAUSTYÖN VALVONTA- JA SUUNNITTELUPALVELUMME

Tarjoamme käyttöönne yksilöllisen kohdekohtaisen palvelun, johon kuuluu tarvittaessa korjaustyön suunnittelu ja toteutuksen valvonta. Sopimuksen mukaan korjaustyön suunnittelu sisältää suunnitelmien lisäksi tarvittavien viranomaislupa-asiakirjojen laadinnan ja toimittamisen hakumenettelyyn.

Korjaustyön valvoja huolehtii siitä, että

 • korjaustyö tehdään suunnitelmien mukaan sekä hyvää rakennustapaa noudattaen
 • olemassa olevia rakennusmääräyksiä ja ohjeita noudatetaan
 • korjaustyössä ei vahingoiteta rakennusta eikä kiinteistöä
 • korjaustyö dokumentoidaan, mistä laaditaan tarkastuspöytäkirja.

 

Asunto-osakeyhtiön muutos- tai kunnossapitotyössä noudatetaan aina asunto-osakeyhtiölakia. Laissa määritellään taloyhtiön kunnossapitovelvoitteet taloyhtiölle sekä osakkeenomistajille. Laki asettaa tiettyjä vaatimuksia huoneistossa tehtävälle korjaustyölle sekä korjaustyön valvonnalle. Lakiin voi tutustua tarkemmin Finlexin sivuilla

TIEDUSTELE TARJOUSTAMME  ALLA OLEVALLA LOMAKKEELLA