KORJAUSRAKENTAMINEN

TALOYHTIÖN KORJAUSHANKE

Toimimme pienissä ja keskisuurissa korjaushankkeissa rakennuttamis- ja valvontatehtävissä.  Huolehdimme, että korjaushankeet etenevät suunnitelmien mukaan ja toimimme kohteissamme tilaajan edunvalvojana.

Rakennuttaminen voidaan tuottaa tilaajan tarpeen mukaan, joko  kokonaisvaltaisesti tai se voidaan räätälöidä sisältämään haluttuja osa-alueita.

  • Kokonaisvalataisessa rakennuttamisessa voimme toimia rakennuttajana hankesuunnitelusta alkaen, aina käytönaikaisiin tarkastuksiin.
  • Räätälöidyssä rakennuttamisessa voidaan palvelua rajata esimerkiksi urakoitsijoiden kilpailutukseen, urakkasopimusten laadintaan ja rakennustöiden valvontaan.

Rakennuttamispalveluumme voidaan myös tarvittaessa sisällyttää tutkimuksiin perustuva tai tilaajan tarpeeseen pohjautuva korjaussuunnittelu.

Rakennuttajana tai rakennustöiden valvonnassa,  palvelumme on joustavaa ja tilaajalähtöistä sekä tilaajan tavoitteet huomioiva. Toimintamme tavoitteena on tuottaa onnistunut korjaushanke, jossa tyytyväisiä ovat tilaaja sekä käyttäjät.

MÄRKÄTILAKORJAUSTYÖN VALVONTA- JA SUUNNITTELUPALVELU

Tarjoamme käyttöönne yksilöllisen kohdekohtaisen palvelun, johon kuuluu tarvittaessa märkätiloihin kohdistuvan korjaustyön suunnittelu ja toteutuksen valvonta. Sopimuksen mukaan korjaustyön suunnittelu sisältää suunnitelmien lisäksi tarvittavien viranomaislupa-asiakirjojen laadinnan ja toimittamisen hakumenettelyyn.

Korjaustyön valvojana huolehdimme siitä, että

  • olemassa olevia rakennusmääräyksiä ja ohjeita noudatetaan suunnittelu- ja korjaustyössä.
  • korjaustyö tehdään suunnitelmien mukaan sekä hyvää rakennustapaa noudattaen
  • korjaustyö dokumentoidaan, mistä laaditaan tarkastuspöytäkirja.

 

UUDISRAKENTAMINEN

VALVONTA

Tarjoamme rakennustyömaallenne realistisen, puolueettoman ja hyvän pelisilmän omaavan rakennustyömaan valvojan? Olemme erikoistuneet pienten- ja keskisuurten rakennuskohteiden rakennustyön valvontaan.

Kohteissamme valvotaan aina rakentamisen laadun täyttyminen.

PIENTALORAKENTAMINEN

rakennustyonjohtaja

 

Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava työnjohtaja.  Olemme käytettävissänne, kun tarvitsette hankkeellenne lain edellyttämää vastaavaa työnjohtajaa.

 

 

 

PIENTALOTYÖMAAN VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

RakLamit rakennusvalvontaRakentaminen vaatii nykyään myös laajaa tietämystä lakien ja asetusten vaatimista säännöistä ja vaatimuksista. Annamme mielellämme kaiken osaamisemme teidän käyttöönne.

Asiantuntemuksemme avulla onnistutte varmasti rakennushankkeessanne eikä teidän tarvitse tuhlata omia voimavarojanne teknisiin yksityiskohtiin. Olemme käytettävissä kaikkeen rakentamiseenne liittyvissä kysymyksissä koko rakennushankkeenne ajan .

 

 

PÄÄSUUNNITTELIJAN PALVELUMME

Rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija (MRL120 a §)

Pääsuunnittelija on luottohenkilö, joka varmistaa rakennushankkeessanne viranomaismääräysten ja ohjeiden noudattamisen.  Pääsuunnittelija varmistaa suunnitelmien yhteensopivuuden ja lisäksi, että rakennuslupa-asiakirjat, suunnitelmat ja selvitykset on oikein laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaisille kunnan ohjeiden mukaisesti.

Asiantuntijana olemme yhteistyössä muiden hankkeen toimijoiden kanssa toteuttamassa rakennushankettanne.

KYSY TARJOUSTAMME!