Lämpövuodot

Lämpövuotoa rakennuksissa aiheuttavat: eriste- ja tiiveyspuutteet sekä kylmäsillat, jotka johtavat kylmää rakenteissa. Lämpövuodot aiheutuvat myös, kun ilmaa virtaa rakenteiden läpi paine-erojen vaikutuksesta sisältä ulos tai ulkoa sisälle. Rakennuksen paine-eroihin vaikuttavat muun muassa: rakennuksen korkeus, ilmanvaihto ja tuulialttius.

lamppari

Tuntuuko rakennuksenne lämmityslasku kohtuuttomalta?

Selvitämme syyt, mikäli epälette rakennuksenne kuluttavan tarpeettomasti lämmitysenergiaa.

Lämpövuotokartoitus

Talo_nuolet

Tarjoamme kokonaisvaltaista lämpövuotokartoitusta kohteeseenne. Mittauksin pystymme osoittamaan rakennuksestanne missä ovat potentiaaliset lämpövuotokohdat ja miten paljon ne kokonaisuudessaan vaikuttavat energialaskuunne. Hallitsematon vuotoilma on yksi suurimmista energiatuhlareista rakennuksissamme. Vuotoilman lämmittämiseen tarvittava energia on hukkaan heitettyä rahaa. Ilmatiiveysmittauksella saadun ilmatiiveysluvun perusteellavoimme laskea, paljonko rakennuksen vuotoilman lämmittäminen maksaa.
Kohdistetulla lämpövuodon paikannuksella, voidaan halutut korjaustoimenpiteet kohdistaa oikeaan paikkaan, jolloin vältetään ylikorjaamista.  Tuottamamme lämpövuotokartoitus toimii myös tarvittaessa osana rakennuksen korjaussuunnitelmaa.

Lämpövuodot ulos (rakennus on ylipaineinen)

Rakennuksen lämpövuodoista ulospäin hyötyy yleensä kolme tahoa:

  • energiayhtiö
  • ”harakat”
  • tulevaisuuden korjausrakentajat.

 

Energiayhtiölle maksettavista lämmityskuluista suuri osa haihtuu rakennuksesta ilmavuotoreittien kautta ulos ”harakoille”. Kuten kaikki tiedämme, ”harakoille” menevää lämmitysenergiaa tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää.

Rakennuksen ulospäin virtaavista lämpövuodoista virtaa myös sisäilman kosteutta rakenteisiin, mikä voi aiheuttaa rakenteisiin suuren kosteusriskin. Tämä kosteusriski aiheuttaa vuosien mittaan rakenteisiin yleensä merkittävän korjaustarpeen.

Lämpövuodot sisään (rakennus on alipaineinen)

alapohjan-lämpövuoto

Lämpövuoto lattia ja seinärakenteen liittymässä

Rakennuksen lämpövuodoista sisäänpäin hyötyy yleensä vain energiayhtiö.

Hallitsematon vuotoilma sisälle lisää rakennuksen energiankulutusta ja kuljettaa vuotoreittien kautta myös epäpuhtauksia sisätiloihin. Suurimpia sisäilmaongelmien aiheuttajia on todettu olevan ulkoseinän ja alapohjan liittymän sekä alapohjan läpivientien puutteellisissa tiivistyksissä. Maaperässä olevat epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan näiden liittymien kautta sisätiloihin, mikäli niiden tiiveyteen ei ole kiinnitetty huomiota.

Rakennuksen ollessa liiaksi alipaineinen, tuovat ilmanvuotoreitit talvella kylmää ilmaa sisätiloihin, mikä jäähdyttää tiloja ja aiheuttaa vedon tunnetta. Viilenneet rakenteet lisäävät tarvetta kääntää lämmitystermostaattia suuremmalle. Tutkimusten mukaan sisälämpötilan 1 oC:een nosto lisää lämmityskuluja noin 5 %.

 

Katso myös

Lämpökuvausilmatiiveysmittaus