LÄMPÖKUVAUS

Kuva 2 Ilmavuoto yläpohjan ja ulkoseinän liittymässäLämpökuvaus perustuu pintojen lämpösäteilyn mittaamiseen. Lämpökuvaus on menetelmänä rakenteita rikkomaton tutkimus, jolla voidaan helposti osoittaa lämpötilapoikkemia.  Tyypillisesti rakenteiden pintalämpötiloissa poikkeamia aiheuttavat eriste- ja tiiveyspuutteet.

Lämpökuvaus ja lämpökuvien tulkitseminen asettaa lämpökuvaajalle erityisiä vaatimuksia. Pystyäkseen tulkitsemaan lämpökuvia oikein, on kuvaajan oltava tietoinen kuvattavasta kohteesta sekä hallittava lämpökameransa asetukset. Lämpökuvaajan tulee lisäksi hallita rakennusfysiikka sekä tiedostaa rakenteille annetut toiminnalliset vaatimukset. Lämpökuvaajalle myönnetty sertifiointi osoittaa kuvaajan ammattitaidon, kuvaamisessa sekä lämpökuvien tulkitsemisessa. Sertifioitu lämpökuvaaja pystyy tulkitsemaan lämpökuvista havaitut poikkeamat.

RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS

Tarjoamme käyttöönne sertifioitua lämpökuvausta.

Lämpökuvaus suoritetaan rakennuksen ollessa normaalissa käyttötilanteessa ja ilmanvaihdon ollessa normaalilla käytönaikaisella tasolla.  Asuntojen lämpökuvauksissa vertaamme pintalämpötiloja asumisterveysasetuksen määrittämiin pintalämpötila vaatimuksiin. Laadimme lämpökuvauksesta raportin, jossa osoitetaan kuvattavan kohteen lämpöteknisen toiminnan perusteella mahdollisten toimenpiteiden tarve.

Rakennusten lämpökuvaus toteutetaan  RT 14-10850 ohjekortin mukaisesti.

LÄMPÖKUVAUKSELLA PYSTYTÄÄN OSOITTAMAAN MUUN MUASSA SEURAAVIA ASIOITA:

  • Ilmavuodot
  • Eristys- ja tiivistyspuutteet
  • Kylmäsillat
  • Kosteusvauriot (varauksella)
  • Taloteknisten laitteiden toimivuus
  • Lattialämmitysputkistot tai kaapelit
  • Sähköjärjestelmien poikkeavuuksia
 

LÄMPÖKAMERA

Lämpökuvauksessa käyttämämme kamera on kiinteistökuvauksiin kehitetty Flir E60 -sarjan lämpökamera. Sen resoluutio 320 x 240 pikseliä tuottaa lämpökuvaraporttiin selkeän ja informatiivisen lämpökuvan sekä valokuvan.

Kameran  ominaisuuksiin kuuluu muun muassa eriste- ja kosteushälytys, joiden avulla pystytään nopeasti selvittämään rakenteiden mahdolliset puutteet.

KYSYKÄÄ KOHTEESEENE SERTIFIOITUA LÄMPÖKUVAUSTA