ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPPA MIELESSÄNNE?

Mikäli olette mieltyneet erityisesti johonkin kohteeseen, niin voimme puolestanne arvioida kohteenne ja antaa siitä puolueettoman lausunnon päätöksenne tueksi.

Toimimme pääsääntöisesti Etelä-Karjalan (Lappeenranta ja Imatra sekä yhdyskunnat) alueella, mutta suoritamme toki kiinteistöjen kuntotarkastuksia muuallakin Suomessa.

HALUATTEKO TIETÄÄ KOHTEESTANNE ENEMMÄN?

Tutkimme kohteenne huolella ja raportoimme kohteen kunnosta asiantuntijan näkemyksellä. Kuntotarkastuksessa on käytettävissänne AKK pätevyyden saanut asiantuntija, jonka osaaminen ja ammattitaito kuntotarkastustuksiin on osoitettu valtakunnallisella tutkinnolla.

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ

RAKLAMIT KARTOITTAARakLamit Oy suorittaa kuntotarkastusta asuntokaupan yhteydessä sekä asuinkiinteistöjen kuntoarvioita ammattitaidolla sekä hyväksyttyjen tapojen mukaisesti. Noudatamme kuntotarkastuksessa KH 90-00394 ohjekortin mukaista toimintaohjetta. Toimintaohje on laadittu yhtenäiseksi toimintaohjeeksi kaikille kuntotarkastuksia tekeville tahoille.

Tarkastelemme kohdettanne aina puolueettomasti ja annamme realistisen kuvan tarkastettavasta kohteesta. Tuotamme tietoonne mahdollisia rakennusteknillisiä ongelmakohtia eli ns. riskirakenteita, jotka täytyy tiedostaa asuntokauppaa tehdessä.

Kokemuksemme eriaikakausien rakenneratkaisujen tuntemuksesta auttavat meitä, kun arvioimme rakennuksen rakennustapaa ja toteutusta.

Kuntotarkastuksessa kohdetta arvioidaan näkyviltä osin:

  • tilaajan / omistajan antamien tietojen ja kohteen iän perusteella,
  • aistienvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin.

Asuntokaupan yhteydessä suoritettu kuntotarkastus antaa asunnon myyjälle sekä ostajalle kokonaiskuvan kaupattavan asunnon tilasta. Huolellinen ja asianmukainen kuntotarkastus luo varmuutta kaupankäynnin kohteesta kummallekin osapuolelle.

Suorittamassamme kuntotarkastuksessa käymme läpi ja arvioimme rakenneteknilliset ja talotekniset osa-alueet, joilla on vaikutusta tarkastettavan rakennuksen käyttöön sekä turvallisuuteen.

Kuntotarkastuksen tilauksen yhteydessä lähetämme tilaajalle kuntotarkastukseen liittyvän valmistaumisohjeen, jota noudattamalla voidaan varmistaa kuntotarkastuksen paras ja luotettavin lopputulos. Kuntotarkastukseen liittyvä valmistautumisohje käsittelee kuntotarkastus KH 90-00394 ohjekortin sisältöä, jolla tilaaja voi varmistua tilatun työn sisällöstä.

 

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

RakLamit Oy:n toimesta suoritettu kuntotarkastus / kuntoarvio sisältää laajan kirjallisen raportin, jossa käydään läpi kaikki kohteen sisältämät tilat ja rakenneratkaisut. Tutkimusraportissa esitetään muun muassa tutkimuskohteessa huomioidut mahdolliset epäkohdat ja niiden merkitys kohteelle sekä kohteen käyttäjille.

Raportissa arvioidaan ja tuodaan selvästi esille havaittuja rakennuksen rakennusteknilliseen kuntoon sekä LVI -tekniikkaan liittyviä puutteita sekä korjaustarpeita. Lisäksi raportissa tuodaan esille rakennusosien ja järjestelmien teknisiä käyttöikiä. Näin voidaan saada kuvaa tulevaisuuden korjaustarpeista.

Kirjaamme raporttiin myös kiireellisesti vaativia toimenpiteitä sekä ehdotamme toimenpide-ehdotuksia havaittujen epäkohtien korjaamiseksi.

Tuottamamme raportti sisältää aina runsaasti valokuvamateriaalia tarkastetusta kohteesta. Valokuvat ja kirjallinen sisältö on laadittu helposti luettavaan muotoon, jossa selkeästi osoitetaan kohteessa mahdollisesti olevat epäkohdat.

 

LAAJENNETTU KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ

Laajennetulla kuntotarkastuksella saatte tietää kohteestanne enemmän. Laajempi kuntotarkastus suoritetaan, kuten tavanomainen kuntotarkastus, mutta sitä on täydennetty erilaisilla mittausvaihtoehdoilla.

Laajennettuja mittausvaihtoehtoja ovat muun muassa:

  • Ilmatiiveysmittaus
  • Lämpökuvaus
  • Lämpökuvaus + Ilmatiiveysmittaus

 

Laajennetulla kuntotarkastuksella saadaan sellaista tietoa rakennuksen rakenteista, jota ei tavanomaisella kuntotarkastuksella saada. Esimerkiksi, kuntotarkastukseen yhdistetty ilmatiiveysmittaus ja mittauksesta saatu ilmatiiveysluku osoittaa luotettavasti, paljonko rakennus kuluttaa lämmitysenergiaa vuotoilmareittien kautta. Ilmatiiveysmittausta käytetään yleisesti, kun halutaan tietää rakennuksen todellinen energiatehokkuus. Mittaamalla saatua ilmatiiveyslukua käytetään hyväksi myös, kun rakennukselle laaditaan energiatodistus.

Lämpökuvausta hyödynnetään rakennuksen kuntotarkastuksessa, kun halutaan selvittää mahdolliset eristys- tai tiiveyspuutteet. Lämpökuvaamalla rakenteet, pystymme osoittamaan rakenteissa olevat ongelmakohdat, jotka vaikuttavat rakennuksen lämmöneristävyyteen. Lämpökuvauksen avulla voidaan kohdentaa myös rakennuksen ulkovaipassa olevat kylmäsillat, jotka voivat aiheuttaa kosteusrasitusta rakenteisiin. Lämpökuvaus osoittaa luotettavasti rakenteiden toimivuuden.

Yhdistämällä rakennuksen kuntotarkastukseen lämpökuvaus sekä ilmantiiveysmittaus, voidaan kiistatta osoittaa rakennuksessa mahdolliset olevat lämpövuotokohdat. Lämpövuotokohtien paikantaminen on ensiarvoisen tärkeää, kun arvioidaan rakenteiden rakennusfysikaalista toimivuutta. Rakenteissa olevat lämpövuodot voivat aiheuttaa vuosien saatossa merkittäviä vaurioita rakenteisiin sekä huonontaa rakennuksen sisäilman laatua. Ulkoseinän ja alapohjan liittymässä oleva tiiveyspuute on yksi keskeinen syy rakennuksiemme sisäilmaongelmiin.

 

 

KUN HALUATTE VARMISTAA KOHTEENNE LAADUN

Tarjoamme teille luotettavaa asuntokaupan kuntotarkarkastusta sekä halutessanne laajennettua kuntotarkastusta eri vaihtoehdoilla. Luonnolisesti kuntotarkastuksen yhteydessä voimme laatia myös rakennuksellenne energiatodistuksen, joka vastaa käytettyjä rakenneratkaisuja sekä talotekniikkajärjestelmien todellisia arvoja.

Kysy tarjoustamme