Ilmatiiveysmittaus, pienet ja keskisuuret rakennukset

 

oppari 023

Pienten ja keskisuurten rakennuksien ilmatiiveysmittaukset suoritamme yhden puhallinyksikön Retrotec EU 3100 -laitteistolla.  Käyttämämme Retrotec -laitteiston kapasiteetti (14 000 m3) riittää tarvittaessa mittaamaan suurempienkin vaipanalojen omaavia rakennuksia.

Tavoiteltaessa esimerkiksi ilmanvuotolukua q50 1 [m3/(h m2)], voidaan Retrotec EU 3100 -laitteistolla mitata jopa 14 000 m2:n vaipanalan omaavia rakennuksia.

 

Yhden puhallinyksikön laitteistolla suoritamme pientalojen, rivitalojen sekä keskisuurten kerrostalojen ilmatiiveysmittauksen.

Mitattavan kohteen suuruusluokan mukaan, lisäämme tarvittaessa puhaltimia tuottamaan vaaditun paine-eron standardin EN 13829 mukaisessa mittauksessa.

Käyttössämme oleva Retrotec EU 3100 -laitteisto.

ILMATIIVEYSMITTAUS PALVELUMME ”pähkinän kuoressa”

Rakennusten ilmatiiveysmittaukset suoritamme standardin EN 13829 mukaisesti menetelmällä B, jolloin kaikki vapaat vuotoilmareitit suljetaan tilapäisesti mittauksen ajaksi. Mittauksen aikaisia vapaita ilmavuotoreittejä, ovat muun muassa ilmanvaihto, liesituuletin sekä tulisija hormit.

  • tarkastamme ja mittaamme rakennuksen laajuustiedot
  • tiivistämme vapaat ilmavuotoreitit
  • alipaineistamme rakennuksen ilmanvuotokartoitusta varten
  • kartoitamme hallitsettomat ilmavuotoreitit lämpökuvaamalla tai merkkisavulla
  • tiivistämme, mahdolliset tiivistettävissä olevat vuotoilmareitit ennen mittaustausta.
  • suoritamme EN 13829 ilmatiiveysmittauksen
  • toimitamme kattavan raportin tilaajalle

Ilmatiiveysmittauksesta tuotettu raportti sisältää:

  • ilmatiiveysmittausraportin
  • mittausraportin mitatuista tuloksista
  • lämpökuvausraportin kohteesta otetuista lämpökuvista

Rivi-ja kerrostalokohteet mittaamme sopimuksen mukaan yleisen ohjeistuksen mukaan huoneistokohtaisesti, jolloin mittaukseen otetaan  mukaan vähintään 20 % rakennuksen huoneistoista. Vaihtoehtoisesti suoritamme rakennuskohtaisesti koko rakennusta koskevia ilmatiiveysmittauksia.

Huoneistokohtainen ilmatiiveysmittaus ei anna täyttä kokonaiskuvaa rakennuksen ilmatiiveydestä, vaan mittauksella saadaan käsitys lähinnä huoneiston vuotoilmamäärästä. Huoneistokohtaisissa ilmatiiveystesteissä epävarmuustekijänä pidetään  huoneistojen väliseinien vuotoilman osuutta esimerkiksi porraskäytävään tai viereiseen huoneistoon.

Mikäli halutaan selvittää rakennuksen todellinen ilmatiiveys, niin rakennus tulisi mitata yhdellä kertaa rakennuskohtaisesti. Ilmatiiveysmittaus, joka koskee kokonaisuudessaan rakennuksen ulkovaippaa, on ainut testausmenetelmä, jolla voidaan luotettavasti osoittaa rakennuksen ilmantiiveys.

Mittaamme tilauksesta kaikenkokoisia rakennuksia, joista tuotamme luottamuksellisia ilmatiiveysmittaustuloksia käyttöönne. Rakennuksen koolla tai sijainnilla ei ole merkitystä

TIEDUSTELE TARJOUSTAMME  ALLA OLEVALLA LOMAKKEELLA