ENERGIATODISTUS

Energiatodistus laaditaan uuteen rakennukseen, rakennusluvan yhteydessä tai olemassa olevaan rakennukseen erillisenä todistuksena.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta.

Laadimme energiatodistuksen kohteestamme aina rakenteiden ja LVI-tekniikan todellisilla arvoilla. Energiatodistuksen allekirjoittanut laatija varmistaa itse kohdekäynnin yhteydessä kohteen rakenteet ja talotekniikan.

Laadimme  laskelmia myös ARA:n energia-avustusta varten.

MIKÄ ON RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUS?

Energiatodistus_mokki

Energiatodistus on yhtenäiseen laskenta- ja arviointitapaan pohjautuva esitys rakennuksen energiankulutuksesta. Energiatodistusta voidaan pitää myös tiedotus- ja keskusteluvälineenä. Ammattimaisesti laadittu energiatodistus osoittaa luotettavasti rakennuksen energiatehokkuuden.

Energiatodistuksessa esitetty E-luku on energiamuotokertoimilla painotettu  rakennuksen laskennallinen ostoenergiakulutus jaettuna rakennuksen nettopinta-alalla. Rakennuksessa käytettävä energialuokka ( A – G ) määräytyy E-luvun mukaan.

Energiamuotokertoimet 2018

  • sähkö 1,2
  • fossiiliset polttoaineet 1,0
  • kaukolämpö 0,5
  • uusiutuvat energiamuodot 0,5

ARA:n ENERGIA-AVUSTUS

Ara myöntää ernergia-avustuksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen. Avustuksen hakemista varten on esitettävä E-lukulaskelma lähtötilanteesta, ennen suoritettavia energiatehokkuutta parantavia  toimenpiteitä sekä E-lukulaskelma toteutettavien toimenpiteiden jälkeen.

Mikäli rakennuksen E-luku pienenee riittävästi, myöntää ARA energia-avustuksen, joka suoritetaan vasta toteutuneiden toimenpiteiden jälkeen. Aralle tulee toimittaa ennen avustuksen myöntämista kohteen voimassa oleva energiatodistus, jossa on osoitettu tehtyjen toimenpiteiden vaikutus. Avustuksen määrään vaikuttaa tehdyt toimenpiteet ja rakennuksen käyttötarkoitus. Suunnittelukulut eli esim. hakuvaiheen E-lukulaskennat ja muutostoimenpiteiden jälkeen laadittavan energiatodistuksen kulut hyväksytään 100 %:sti.

Laadimme:

  • Energiaselvitykset uudiskohteisiin
  • Energiatodistukset olemassa oleviin kohteisiin
  • E-lukulaskelmat ARA:n energia-avustushakemukseen

KYSY TARJOUSTAMME!

Lisää tietoa energiatodistuksista :

motiva.fi | kysy energiatodistuksesta

ARA.fi | Energiatodistusten laatijat ARA

finlex.fi | Laki rakennuksen energiatodistuksesta