ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

WP_20150417_001

 

Oletteko suunnittelemassa korjaustyötä vanhempaan rakennukseen tai huoneistoon?
Huomioittehan, että rakennuksessa tai huoneistossa suoritettavat korjaus-/muutostyöt ovat rakennusmateriaalien sisältöjen osalta muuttuneet uuden lakiasetuksen johdosta.

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut laki 684/2015 sekä valtioneuvoston asetus 798/2015, edellyttävät, että ennen 1994 rakennetuissa rakennuksissa tulee suorittaa asbesti- ja haitta-ainekartoitus, mikäli rakennuksessa tai huoneistossa ryhdytään suorittamaan korjaus-/muutostyötä.

Lakimuutos koskee kaikkia rakennuksia, kokoon ja laajuuteen katsomatta.

Uuden lainsäädännön tavoitteena on turvata korjaustyöhön osallistuvien työntekijöiden työturvallisuus nyt ja tulevaisuudessa.

ASBESTI- JA HAITTA-AINEET RAKENNUKSISSA

Asbestia on käytetty rakentamisessa Suomessa 1990-luvun alkuun saakka. Asbestia voi esiintyä jossain muodossa lähes kaikissa rakennusmateriaaleissa.
Yleisimmin rakennusmateriaaleissa asbestia on aiemmin käytetty:

  • eristeissä
  • laasteissa
  • liimoissa
  • rakennuslevyissä
  • ilmastointikanavissa
  • lattiapinnoitteissa, kuten vinyylilaatoissa ja linoleumissa
  • vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa

Asbestipitoisia materiaaleja purettaessa tai työstettäessä ilmaan leviää asbestipölyä, joka on terveydelle erittäin vaarallista. Asbestikuitujen on todettu aiheuttavan keuhkosyöpää ja muita terveudelle vaarallisia keuhkosairauksia.
Muita tunnettuja haitta-aineita vanhoissa rakennuksissa ovat esim. PAH- ja PCB-yhdisteet, joita esiintyy mm. vanhoissa vedeneristeissä ja saumamassoissa.
Yksi selkeimmistä PAH-yhdisteistä ja selvästi hajuaistilla havaittavista haitta-aineista on kreosootti, jonka voi tunnistaa ”ratapölkyn” hajusta. Kreosootti on kivihiilitervaa jota on aiemmin yleisesti käytetty puurakenteen kosteuseristeenä. Nykyisin kreosootti on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi yhdisteeksi.

 

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

RakLamit Oy:n toimesta suoritamme kattavaa ja ammattitaitoista asbesti- ja haitta-ainekartoituksia vuosien kokemuksella kohteen koosta riippumatta. Yleisesti asbesti- ja haitta-ainekartoituksen suorittajalta edellytetään perehtyneisyyttä rakennusajankohdan mukaisiin rakennuksiin ja niissä käytettyihin rakennusmateriaaleihin.
vtt-raklamit

Yrityksemme haitta-aineasiantuntijalla on VTT:n myöntämä, asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan sertifikaatti, tällä voidaan taata paras ja luotettavin tutkimustulos kohteessanne.

Kysykää tarjoustamme, kun haluatte saada kustannustehokkaan hinnan kohteenne asbesti- ja haitta-ainekartoitukselle!